Célunk és feladataink

A Polgárőr Egyesület kiemelt célja és alapfeladata:

A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.

A célok megvalósítása érdekében végzendő feladatok:

A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében, közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot végez, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsődék, óvodák, iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

A bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket.

A bűnügyileg és közbiztonságilag fertőzött és veszélyeztetett területeken a személyi biztonság, az ingó és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében járőrszolgálatokat szervez.

A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy rendőrnek.

Jelzést ad a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető eseményekről, amikor bűnmegelőző és közbiztonsági jellegű védő, óvó intézkedések megtételét tartja szükségesnek.

A bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat.

A lakosság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez, együttműködve a helyi rendőri szervekkel.

8./ A Polgárőr Egyesület az előzőekben meghatározott alapfeladatán felül a következő kiegészítő feladatokat végzi:

a.- katasztrófavédelemben való közreműködés.
b.- városunk területén elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelése.
c.- rendezvények helyszínének biztosítása
d.- közös szolgálat ellátás a rendőri és rendészeti szervekkel.

Az alapfeladat és a vállalt kiegészítő feladat ellátásának feltétele:

A 2011. évi CLXV. törvény 4. §-a alapján az alapfeladatot az egyesület csak akkor láthatja el, ha a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást köt és az egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek.

A vállalt kiegészítő feladatok ellátását akkor végezheti az egyesület, ha a helyi önkormányzattal az együttműködésben megállapodik, illetőleg a katasztrófavédelmi területi szerv írásbeli egyetértését adja.

Az egyesületünk tagja az OPSZ-nek (Országos Polgárőr Szövetségnek) és együttműködési megállapodást kötöttünk a Bács-Kiskun Megyei RFK-al és a Tompa Város Önkormányzatával.